Mental sundhed

Stresscoaching der virker – Stressfri for altid

Den rete stresscoaching gør dig stressfri for altid - Bedstmedvilje.dk

Formålet med stresscoaching er dels afstresning, dels tillæring af nye kompetencer, der forebygger fremtidig stress.

Sammen arbejder vi på, at du nedbringer stress i kroppen, øger din resiliens og får nye redskaber og metoder, der gør dig i stand til leve stress-frit fremover. Du får igen adgang til dine ressourcer og livsglæde.

Ledere, der rammes af stress, rammes tit også af en lammende følelse af at svigte og frygten for at miste respekt og anseelse.

Derfor er det vigtigt at ledere med stresssymptomer får den rette stresscoaching og -behandling og opbygger mental styrke og glæde.

Hvad er de klassiske tegn på at være stresset?

 • Hovedpine
 • Tankemylder – indre kaos
 • Søvnløshed
 • Hjertebanken uden grund
 • Manglende appetit eller øget trøstespisning
 • Hukommelsesbesvær
 • Koncentrationsbesvær
 • Udbrud i allergier, psoriasis og andre tilbagevendende lidelser
 • Større grad af irritation, vredesudbrud, kort for hovedet kommunikation
 • og flere…

Kortere perioder med stress er helt fint, men længere perioder, hvor kroppen og hovedet ikke får ro kan skabe store problemer, færre gode resultater, stressede medarbejdere og en leder, der ikke er i stand til at bevare overskuddet og den gode energi.

Mit speciale er at opdage og afdække din ubevidste selvsabotage og forløse din ubevidste intelligens og styrke og hjælpe især ledere ud af stress med videnskabelige og gennemprøvede metoder, og på en måde der sikrer at du i fremtiden selv opbygger resiliens mod stress.

Det giver dig adgang til dit potentiale og din evne til at styrke både relationer, samarbejde og energi.

Du får en specialiseret coach og terapeut med over 16 års professionel erfaring med at udvikle og hjælpe andre – både i teams i virksomheder og som parterapeut og personlig coach.

Du vil opleve min effektive, direkte og rolige måde at coache på. Ved at være fokuseret, nærværende og lyttende skaber jeg en tryg stemning, der giver det absolut bedste udbytte af stresscoaching forløbet.

Stresscoaching er et forløb, som gør dig stressfri og ressourcefuld fordi vi bruger den utroligt effektive NeuroForandrings metode.

Sådan kan jeg hjælpe med at skabe balance med stressfri med vilje metoden

Stress kan ramme dig på arbejdet alene eller i kombination med andre områder af dit liv, eksempelvis i privatlivet, dit fysiske eller dit psykiske helbred. Når der opstår en ubalance i et eller flere området af dit liv, er du ikke i stand til at bevæge dig fremad eller til at præstere i nogen områder af dit liv. Dit mentale helbred har brug for hjælp til stressbehandling, så du igen kan takle dine udfordringer med din fulde kapacitet og talent.

Som stresscoach i København og Nordsjælland arbejder jeg målrettet med den enkelte efter en gennemprøvet metode der opbygger mental styrke og resiliens, så den enkelte kan få det bedste frem i sig selv mens stressniveauet i kroppen reguleres. Jeg kan hjælpe dig med at skabe en indre balance, skabe ro og overskud til at træffe bedre beslutninger. Stresscoaching kan hjælpe med at kunne se flere perspektiver af en sag, og lære at nedbringe stress, så det ikke skaber problemer for i flere områder af livet.

En stresset leder er ikke en god leder. Med min erfaring med stresscoaching kan jeg hjælpe virksomheden med at guide lederne, så de nedbringer stressniveauet og i stedet kan være til stedet og se de mange muligheder, som virksomheden og medarbejderne giver dem.

Jeg hjælper dig med at skabe balance og blive stressfri:

 • Fysisk
 • Psykisk, dvs. mental sundhed
 • I dit privatliv
 • I dit job

Med den rette stresscoaching får du redskaber for livet:

 • Dyb indre ro.
 • Overblik – du bliver så glad for din nye evne til at se tingene i helikopterperspektiv
 • Du vil træffe bedre beslutninger – hurtigere
 • Du vil opdage hvordan enhver udfordring er en mulighed (også det, der tidligere stressede dig)
 • Du bliver resilient – d.v.s. at du kender dine egne ressourcer, mærker dine grænser og er tydelig overfor din omverden
 • Du løfter din personlige udvikling flere niveauer
 • Du skaber balance i dit liv – og skruer op for glæde og nydelse

Hvad er formålet med stresscoaching?

Målet med Stressfri med Vilje stresscoaching er at finde årsagen til din krops og sinds selvsabotage, finde frem til metoder, der hjælper dig med afstresning, lære nye kompetencer til håndtering af stress, samt lære at opdage symptomerne, før de påvirker dig negativt.

Målet er at give dig livsglæden tilbage ved hjælp af konkrete værktøjer, kompetencer og ressourcer, som skal øge din resiliens, så du har mere at stå imod med, hvis du skulle rammes af stresssymptomer igen.

Mange ledere, der rammes af stress, kan også opleve en følelse af at svigte sin virksomhed og medarbejdere eller at være bange for at miste respekt, fordi de i en periode har brug for stresscoaching. Mit arbejde med stresshåndtering indebærer videnskabelige metoder, der kan hjælpe dig med at finde dine styrker, så du finder glæden igen, og hjælper dig til at håndtere symptomerne i fremtiden.

Stresscoaching er mere end almindelig eller klassisk coaching. Almindelig eller klassisk coaching overfor en stresset person kan gøre mere skade end gavn. Det kan få store konsekvenser.

Hvorfor jeg er den rigtige til jobbet?

Jeg er uddannet stresscoach hos Bjarne Toftegaard og anvender et forløb på 7 sessioner. Med disse redskaber er mere end 75% stress-fri efter to måneder. Det er et bevis på, at mine metoder skaber resultater. Jeg har hjulpet mange ledere med stressbehandling, og med at give dem mere livsglæde, så de er glade med vilje og tro mod sig selv.

Til sammenligning kan vi sige, at mennesker, der selv forsøger at komme ud af stressen uden hjælp, men med redskaber bruger dobbelt så lang tid på at blive stressfri. Mennesker, der selv forsøger at komme ud af stressen med hverken hjælp eller redskaber, er langt længere tid om det.

Gennem 15 år har jeg arbejdet professionelt med at udvikle og hjælpe andre som specialiseret coach og terapeut. Jeg er uddannet mentaltræner, specialistcoach og -terapeut med fokus på neuro-optimering i ledelse og præstationer, certificeret konfliktmægler og stresscoach og uddannet parterapeut og familieterapeut med speciale i neuroaffektiv psykoterapi. Tidligere har jeg været HR businesspartner i Coloplast A/S, og jeg er derfor klog på mennesker og på, hvordan jeg kan hjælpe den enkelte med behandling af stress.  

Jeg arbejder effektivt, direkte og har en rolig tilgang til måden at coache på. Under stressbehandling arbejder jeg fokuseret og er nærværende, så vi sammen skaber en tryg atmosfære, hvor der er plads til at dele både nemme og svære emner.

BOOK DIN STRATEGI-SAMTALE

Få 30 minutters gratis sparring om dit potentiale, dine muligheder og hvordan du kan accelerere din karriere, din indtjening og vende vanskeligheder og modgang til vinding.

E-mail: christiane@bedstmedvilje.dk
Tlf: 61 700 777

Jeg glæder mig til at tale med dig.

Christiane Meulengracht

Leadership Performance Coach, Specialist i NeuroForandringTM og mentaltræner, Speaker

Leadership Performance Coach Christiane Meulengracht
Scroll to Top