Lederkursus

Unik ny transformativ ledertræning, hvor du går forrest i udviklingen af andre:

High performance ledergruppe dynamik

Vil du være den leder, der står i spidsen for en uovertruffen ledergruppe?

Vil du opleve hvordan det at engagere og udvikle andre til initiativ, ejerskab og nytænkning bliver helt naturligt for dig?

 • Bliv endnu stærkere i dine personlige ledertalenter og den impact du udstråler, så du kan gøre en værdifuld forskel i at skabe en høj performende ledergruppe dynamik
 • Skab en kultur hvor det er naturligt for alle at engagere sig, tage initiativ og ejerskab for resultater og fællesskab
 • Vær leder med en platform af indre ro, autenticitet og fokus, så du kan tage dig selv og andre til næste niveau
 • OG: Bliv en del af et stærkt netværk med ledere af samme unikke progressive mindset

Progressiv2 er et banebrydende forløb specialdesignet til dig, der vil mestre menneskeklog forandringsledelse gennem øget bevidsthed, indre ro og impact som leder

Du får redskaberne og metoderne til at blive mere tydelig og autentisk i dit lederskab og dit liv.

Det gør vi bl.a. ved at finde din personlige lederidentitet og -styrker samt øge din bevidsthed på dine unikke talenter og fjerne de begrænsninger, der indtil nu har stået i vejen, så der bliver mere plads til at udfolde dit særlige potentiale. Og så er det, at du bliver Bedst med Vilje.

Du lærer også, hvordan du inspirerer andre til det samme.

Du kan ikke lede andre til højere performance og trivsel uden at lede dig selv til samme.

Derfor tager denne eksklusive ledertræning som noget særligt udgangspunkt i dig – din ledelse og selvledelse. At du leder og lever i overensstemmelse med den DU er, dine værdier og dit indre kompas.

Som det hele menneske du er. 

Sådan bliver du en progressiv leder

For når jobbet (og/eller livet) føles som knokleri er det oftest fordi vi forsøger at leve op til vores fortolkning af omverdens forventninger til os. Til andres paradigmer og dagsordner.

Når du leder og lever efter dine værdier og dit indre kompas, kan du skabe ægte forandring og definere dine egne spilleregler, der giver dig succes. Ikke kun i form af de traditionelle bundlinie resultater, også som den, der står i spidsen for i at udvikle andre og skabe større arbejdsglæde og mening.

Du lærer bl.a.:

 • Hvordan du udvikler din personlige lederidentitet og udtråler den energi, der bedst afspejler hvem DU autentisk er og hvad du står for.
 • Hvordan du mærker så du kan gøre en værdifuld forskel gennem din egen integritet og selvindsigt.
 • Hvordan du står i spidsen for en kultur hvor det er naturligt for alle at engagere sig og tage ejerskab for resultater, fejl og fælleskab.
 • Hvordan du naturligt nedbringer interne konflikter og øger arbejdsglæden og resultaterne.
 • Hvordan du identificerer dine personlige ubevidste indre konflikter og begrænsninger, som hidtil har bremset dig fra at udfolde dit særlige talent.
 • Hvordan du coacher dig selv og andre så du kan bedst støtte dem i deres udvikling og vækst.
 • Hvordan du skaber en progressiv læringskultur der anerkender fejl som et vigtigt aktiv og omsætter det til læring og vækst.
 • Kommunikation på en måde så andre lytter, forstår og følger dig.
 • At dyrke evnen til at se og styrken til at træffe de rette beslutninger – også når de er svære.
 • Dyb indsigt i ledelses- og præstationspsykologi, så du kontinuerligt kan udvikle dig selv og dit team.
 • Desuden får du et stærkt netværk med ledere af samme unikke progressive mindset.

Du får en verdensklasse ledertræning i operationel bevidstgørelse – NeuroForandringTM – hele hemmeligheden bag at blive fuldstændig ustoppelig i din ledelse, talenter og energi – og som en stærk og personlig leder, der arbejder progressivt og lykkes med menneskeklog forandringsledelse ved at løfte andre til næste niveau gennem selvindsigt, tillid og nærvær.

Lederkursus og netværk på 26 uger med fokus på at lære dig hvordan du:

Integrerer fundamentet for god ledelse og et godt liv i din måde at tænke og handle på i din hverdag gennem dyb selvindsigt. At nå dine målsætninger – også i en krisetid.

Ser anderledes menneskeklogt på konflikter, fejl og kriser så de går fra at være spildtid til at være et aktiv til øget bundlinie, fastholdelse af de bedste medarbejdere og større arbejdsglæde for alle.

Ledelseskursus: Stærk og personlig ledelse. Motivator, facilitator og kommunikator

26 uger med fokus på at lære dig hvordan du programmerer dit sind til at forløse dit potentiale og indfri dine mål og drømme.  

Er du parat til at opdage, hvordan du ved at bruge bevidste neurostrategier i din forandringsledelse markant kan påvirke dine resultater som en personlig og impactfuld leder i fremtiden?

Hver enkelt modul af dette lederkursus er nøje designet til at du lærer hvordan din øgede selvindsigt er et værdifuldt bidrag til at gå forrest i udvikling af andre.

Programmér dit sind til succes

Sådan træner du dine mentale evner og NeuroForandringTM optimalt så de konstant støtter din proces i personlig udvikling og vækst, så du kan gå forrest i at løfte dig selv og andre til næste niveau med selvindsigt.
Du lærer hvordan du på daglig basis træner dit menneskekloge Bedst med Vilje mindset, så du mestre at skabe forandringer og vækst – som et helt menneske.
Det indebærer arbejdsglæde, stortrivsel og produktivitet. For dig og alle dine medarbejdere.
 

Sæt din vision, dit mål og commit dig

Men det er ikke ligegyldigt hvordan.  
Du lærer at sætte et værdigt mål, skab motivation og commitment og være den, der motiverer andre og bruge processer der understøtter forandringsprocessen.
Det, at du mestrer den rette måde at sætte din målsætning på og kommunikere den på, er KEY. 

Kopier vinderstrategier

Du lærer moderne mentaltrænings-psykologi som guldvindende professionelle atleter praktiserer
Du får etableret dit udgangspunkt og lærer de 7 steps i transformativ mentaltræning i Forandringsmodellen. 
 

Se nye potentialer

Din perception former dit liv. Du lærer hvordan du – alene ved at integrere én ny vane  – kan forandre dine omstændigheder og åbne for flere muligheder. Dette er et uvurderligt redskab i forandringsledelse og progressiv ledelse.

Du bliver en kraftfuld facilitator og motivator, som andre lytter til og følger.
Du lærer at stille de rette spørgsmål, der accelererer vækst i dig selv og andre.

Attitude som en pro

Du får hemmeligheden bag alle succesrige mennesker og high performance teams.
Vel at mærke dem, som performer som hele mennesker, med høj arbejdsglæde, lavt sygefravær og stort engagement.
Du lærer hvordan du med din energi og udstråling – uanset situationen, omstændighederne og hvad du møder på din vej i livet – motiverer andre og skaber værdi som du kan være stolt af.

Gør modgang til medgang

Du lærer at opdage potentialet og mulighederne i de konflikter, problemer og modgang, der før skabe frustration og irritation og føltes som spildtid.

Lær at se fejl, kriser og konflikter i et helt nyt profitabelt perspektiv. Et perspektiv, der ikke kun handler om økonomisk profit, men også om trivsel, arbejdsglæde og fastholdelse af medarbejdere.

Du lærer hvordan du ikke længere behøver at undgå konflikter og vanskeligheder. 
Og hvordan du skifter dit kompetitive mindset ud med et kreativt og maksimerer udviklingen for dig personligt og for virksomheden. Nå jo – du sparer også en masse spildtid.  

Relationsoptimering

Al forretning er baseret på mennesker. Konflikter opstår mellem mennesker. Fejl begås af mennesker.
Forandring og vækst kan accelereres eller bremses af mennesker.
Du lærer at se de skjulte dynamikker, der driver mennesker, så du kan skabe relevant intervention og løfte andre til et større kompetencegivende niveau.
Lær hvordan du bliver en nærværende leder, som andre respekterer, lytter til og følger.
Du vil også opleve at de søvnløse nætter før svære samtaler og beskeder bliver færre fordi du nu indeholder en dyb indre ro, der giver dig tillid til, at kvaliteten af samtalen er høj for begge parter.

Konflikthåndtering

Konflikter findes på alle niveauer og planer og er uundgåelige.
Med 20 års erfaring som konfliktmægler får du Christianes skudsikre metoder til at vende det der før var en kæp i hjulet til muligheder.
Konflikter – uanset om de foregår i det skjulte eller er udtalte er nemlig meget mere end det ser ud på overfladen.

Dertil vil din øgende bevdisthed om de konflikter der opstår i dig (uanset om du endnu er bevidst om dem eller ej), give dig dig en enorm forstærket selvindsigt, som danner grobund for nyt og livsforandrende perspektiv på dig selv, dine talenter, din situation og dine handlemuligheder.

Coach dig selv som en pro

Gode ledere træffer gode beslutninger af høj kvalitet og med høj tillid. Du lærer at træne din “beslutningsmuskel” og sparer tid og energi. 
Du lærer at coache dig selv som en pro – og gøre det samme for andre.
Det betyder med andre ord, at dit lederskab handler om at gøre en forskel for andre og det starter med hvordan du forvalter lederskabet af dig selv og holder momentum.

Lederkursus ved erhvervscoach og mentaltræner Christiane Meulengracht

Forløbet består af følgende:

 • 26 ugers mentorforløb med banebrydende viden og øvelser, der sikrer at du ikke kun forstår, men også integrerer og implementerer det du lærer og oplever resultaterne vokse.
 • personlig skræddersyet opstarts og afrundings coaching samtale med Christiane Meulengracht, den første sikrer dit maksimale udbytte af forløbet, den anden sikrer dit momentum fremover.
 • Udarbejdelse af Personlig “Succes Formular”
 • Online workshop og guidet proces i eliminering af ubevidste hæmmende overbevisninger
 • Netværk og sparring med andre ambitiøse ledere i SMV’er
 • Fælles fortroligt online forum
 • 12 online moduler med dybdegående undervisning i effektfuld progressiv forandringsledelse. Et uundværligt bibliotek af viden og handlingsplaner
 • Arbejdsark og øvelser til samtlige moduler
 • Online live Q&A sessioner med ErhvervscoachChristiane Meulengracht i gennem hele forløbet

Din underviser – Christiane Meulengracht

Erhvervscoach Christiane Meulengracht, ledertræning ud over det sædvanlige

Som Leadership Performance Coach og specialist i NeuroForandringTM træner jeg professionelle atleter, topledere og private i at optimere deres mindset og potentiale for at opnå det ypperste i livsglæde, harmoni og følelsen af succes.

I mere end 20 år har jeg arbejdet progressivt med ledelse, parterapi og coaching, og derigennem har jeg opbygget en tilgang til mødet mellem mennesker, der giver resultater på såvel det private som professionelle plan.

Den tilgang er baseret på et simpelt faktum: Enhver modgang, konflikt og vanskelig indeholder kimen til en tilsvarende potentiale, personlig vækst og succes.

Desværre bruger vi meget energi på at undgå konflikter og risikerer samtidig at snyde os selv for ekstraordinære resultater og succes. Alene fordi vi ikke har lært at håndtere de svære og konfliktfyldte situationer i vores liv fra det rette perspektiv.

Forløsningen og belønningen kommer når du opdager, hvordan det at integrere de rette neurostrategier med en målrettet indsats giver dig mere indre ro, mod og eftertænksomhed.

Som igen afføder at du tager bedre, mere kraftfulde beslutninger, styrker dine relationer og kommunikation og mærker glæden ved din succes.

Jeg tror på, at mennesket er drevet af udvikling og fremgang. Når vi oplever mere succes, mere glæde og positiv energi i vores liv, bliver livet endnu mere værd at glæde sig over, og det smitter – på arbejdspladsen og i privatlivet.

Vi møder alle vanskeligheder og begrænsninger på vores vej i karrieren, og noget jeg har opdaget er, at lige så svær vanskelighederne synes, lige så stor en mulighed og gevinst er der ved at anvende de rette neurostrategier.

Christiane Meulengrachts CV i uddrag

 • Mentaltræner, Specialistcoach og -Terapeut med fokus på neuro-optimering i ledelse og præstationer
 • Foredragsholder i bl.a. konfliktløsning, arbejdsglæde og kommunikation
 • Certificeret Inner Game Facilitator og Coach ved Tim Gallwey, Inner Game Institute
 • Certificeret Konfliktmægler og Stresscoach
 • Uddannet parterapeut, familieterapeut, speciale i neuroaffektiv psykoterapi
 • Professionel baggrund som HR Business Partner i Coloplast A/S og erhvervscoach
 • Selvstændig erhvervsdrivende og leder siden 2007
 • Enneagram Master Practitioner, specialist i skyggearbejde
 • Certificeret Life- og Businesscoach siden 2006

Skalér din karriere, din virksomhed og dine præstationer med NeuroForandringTM. Start i dag.

Bliv Bedst med Vilje Progressiv Leder2.

Forløbet indeholder:

 • Udarbejdelse af Personlig Succes Formular (værdi 2.500,-)
 • 12 intensive online moduler spækket med viden og vigtige indsigter for at sikre at du mestrer implementerbar forandringsledelse (værdi 40.000)
 • Arbejdsark og øvelser til hvert modul
 • LIVE online Q&A sessioner incl. opfølgende undervisning med Christiane Meulengracht (Værdi 16.000,-)
 • Fælles fortroligt online forum (Værdi 4.000,-)
 • Netværk & sparring med andre ambitiøse ledere (værdi uendelig: du får hvad du giver)
 • Personlig mail-coaching efter behov i alle 26 uger (værdi 22.000,-)
 • Den supereffektive “Opløs ubevidste begrænsende overbevisninger” workshop med guidet proces (værdi 3.500,-)
 • Derudover også favorable bonusser, herunder:
 • Vane-hacking, der sætter turbo på dine egne præstationer (værdi 5.000,- )
 • Tankemestrings-formlen, der skaber indre ro i sind og krop og giver dig overblik (værdi 1.000,-)

I alt værdi for 94.000,- DKK 

Din investering i at lære at løfte dig selv og dit lederskab til nye højder:

49.990,- (ekskl. moms)

Hvis du er klar til at investere i dig selv og dit lederskab, så kontakt mig til en snak om, hvad du har brug for, hvilke aktuelle udfordringer du står med og hvilken forandring du vil kunne forvente. Den er som regel større end du på nuværende tidspunkt tror er mulig.

BOOK DIN STRATEGI-SAMTALE

Få 30 minutters gratis sparring om dit potentiale, dine muligheder og hvordan du kan accelerere din karriere, din indtjening og vende vanskeligheder og modgang til vinding.

E-mail: christiane@bedstmedvilje.dk
Tlf: 61 700 777

Jeg glæder mig til at tale med dig.

Christiane Meulengracht

Leadership Performance Coach, Specialist i NeuroForandringTM og mentaltræner, Speaker

Leadership Performance Coach Christiane Meulengracht
Scroll to Top