præstationsparadokset

Præstationsparadokset

Sådan kan psykologisk tryghed løfte dit teams performance og resultater.

Præstationsparadokset er et fænomen, der refererer til den ide, at præstation og produktivitet kan falde, når medarbejdere er under stress eller ikke føler sig psykologisk trygge på arbejdspladsen.

Det er en udfordring, som mange virksomheder står over for i dagens moderne arbejdsmiljø, hvor stress, angst og utryghed er blevet almindelige problemer.

Det gælder alle niveauer i en virksomhed.

På den ene side er virksomheder presset for at nå høje præstationsmål og levere resultater på kort tid, hvilket kan føre til øget stress og en følelse af, at man skal arbejde under konstant pres.

På den anden side er det vigtigt at skabe en arbejdsplads, hvor medarbejderne føler sig trygge og kan trives, for at kunne opretholde en god produktivitet og undgå negative konsekvenser af stress og angst.

Ydermere er der forskel på i hvilken grad medarbejdere trives med forandringer og nye udfordringer eller stabilitet og rutiner.

Løser tryghed præstationsparadokset?

Præstationsparadokset har ført til en stigende interesse for at skabe en kultur med psykologisk tryghed på arbejdspladsen.

Psykologisk tryghed refererer til en atmosfære, hvor medarbejderne føler sig trygge ved at dele deres tanker og ideer, uden at de føler sig dømt eller kritiseret.

Det betyder også, at medarbejderne føler sig trygge ved at stille spørgsmål, tage risici ved at sætte sig selv i spil og sige fra, når noget ikke føles rigtigt.

Kort sagt en virksomhedskultur hvor kreativitet, læring af fejl og succes går hånd i hånd.

Uanset hvor velmenende man som leder er, kan det næsten ikke understreges nok, at succesen med at skabe et psykologisk og emotionelt trygt arbejsmiljø 100% afhænger af lederens attitude og adfærd.

Du kan ikke få mennesker til at performe, hvis de ikke føler sig godt tilpas.

Du skal mere end at forstå hvad psykologisk tryghed er – du skal gå foran som rollemodel

Det er altså ikke nok, at have forstået hvad psykologisk tryghed er. Som leder skal du gå foran i den forandring du ønsker af andre.

Øget psykologisk tryghed fører til at medarbejdernes talenter og potentiale bliver sat bedre i spil og dermed til højere produktivitet og bedre performance.

Det skyldes, at når medarbejderne føler sig trygge og har tillid til deres kolleger og ledere, er de mere villige til at arbejde sammen på tværs, udveksle ideer og tage chancer.

En arbejdskultur, der er præget af stress, for dårlig kommunikation og hvor medarbejderne føler sig afskåret fra samarbejde og åbenhed vil føre til en nedadgående spiral af negativ adfærd og dermed lavere produktivitet og dårligere resultater.

For at imødegå præstationsparadokset er det vigtigt, at ledelsen arbejder på at skabe en virksomhedskultur med psykologisk tryghed.

Det kræver, at ledere skaber et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne føler sig set og hørt, og hvor de føler sig trygge ved at dele deres tanker og ideer.

Det kræver også, at ledere viser åbenhed og lydhørhed, når medarbejderne kommer med feedback og kritik.

Et miljø, hvor medarbejderne kan udfolde deres potentiale.

Mange ledere mangler ikke evnerne, men er snarere uvidende om, hvordan man gør det. Det kan være en lukrativ investering i træning og uddannelse af ledere så de kan skabe og navigere i en virksomhedskultur præget af psykologisk tryghed.

Fx. en virksomhedskultur, hvor fejl og mangler accepteres, og hvor medarbejderne føler sig frie til at stille spørgsmål og komme med feedback. Mange virksomheder brøster sig af en sådan kultur. Men ikke alle medarbejdere oplever det.

En anden måde at skabe psykologisk tryghed på er at etablere en åben dialog mellem ledere og medarbejdere, hvor de kan drøfte problemer og finde fælles løsninger.

Dette kræver, at ledere viser tillid og åbenhed overfor deres medarbejdere, og at de er villige til at tage ansvar for at skabe en virksomhedskultur, der fremmer samarbejde og tillid.

Ofte vil det kræve en vis sårbarhed fra lederen, for hvis ikke lederen føler sig tryg nok til at italesætte egne fejl, kan det heller ikke forventes at medarbejderne gør.

I sidste ende er præstationsparadokset en udfordring, som alle virksomheder står over for i dagens moderne arbejdsmiljø – og som skal tages alvorligt.

Men ved at ledelsen tager ansvar for at skabe en arbejdskultur, der er præget af psykologisk tryghed og samarbejde, kan virksomheder opnå både markant øget trivsel, en højere produktivitet og bedre resultater.

Enterprise mindset, silotlnkning, agilitet Corporate succes

Vil du lære om mentale vinderstrategier?

Se denne masterclass med 3 geniale neuro-strategier, der skaber ekstraordinære resultater 🏆

Leadership Performance Coach Christiane Meulengracht

En personlig potentiale samtale

Få 30 minutter om din situation, dine muligheder og hvordan du kan accelerere din karriere, din indtjening og vende vanskeligheder og modgang til vinding med NeuroForandringTM

Scroll to Top