Hvad er mental styrke?

Og hvorfor er mental styrke genvejen til ekstraordinære resultater og din livsglæde?

(også selvom du ikke er elitesportsudøver)

Mental styrke hjælper dig med at styre dine tanker, regulere dine følelser og dermed have en adfærd der er hensigtmæssig og gavnlig i situationen.

Det betyder, at du vil være i stand til at fokusere din indsats og energi på de ting, der betyder allermest for dig i den situation du står i.

Om det er i relationer, i dit job eller din sport.

En mere officiel definition kunne være:

Mental styrke er evnen til at modstå, håndtere og overvinde tvivl, bekymringer og omstændigheder, der forhindrer dig i at lykkes eller udmærke dig med en opgave eller mod et mål eller et præstationsresultat, som du har sat dig for at opnå.

høj præstation high performance mental styrke

Udtrykket “mental styrke” har længe været brugt i sportspsykologi.

Uanset om du dyrker sport eller ej, ejer du også mental styrke. Alene fordi du har en hjerne.

Mental styrke kan trænes som en muskel. Det er præcis det, som mentaltræning går ud på.

Du vil hurtigt opdage, at når du bevidst træner din mentale styrke bliver det et aktiv for dig i alle områder af livet.

Nogle forskere mener, at mental styrke er den ekstra egenskab, der adskiller talentfulde atleter fra dem, der bliver superstjerner.

Selvom du ikke dyrker elitesport (eller hvis du gør), kan du bruge de samme tricks i at opnå mere ro, nærvær og overskud. Og mod til at tage action på at skabe endnu mer livskvalitet.

Og som du godt ved er det altsammen noget, der giver dig mere glæde, mere indhold og bedre resultater.

Mental styrke vil hjælpe dig med at:

🚀 Skabe ekstraordinære resultater

🚀 At kunne holde roen i dig selv – uanset dine omstændigheder

🚀 Træffe bedre beslutninger

🚀 Se mulighederne i problemer og udfordringer

🚀 Håndtere frygt, angst og bekymring konstruktivt

🚀 Skabe succes – føle dig som en succes og udvikle vindermentalitet

🚀 Give dig bedre livskvalitet

🚀 Du vil føle at du fylder dit liv og din hverdag med det, der giver mening

🚀 Tro på dig selv, på dine evner og på din evne til at vælge det, der er bedst for dig – uanset hvad dine omgivelser måtte synes eller mene

🚀 Forblive urokkelig selv i modgang

🚀 Bruge dit temperament og følelser til at arbejde MED dig, frem for at begrænse dig

mental styrke - du kan træne det hver dag og øge din succesrate

Din vigtigste kompetence: Kend dig selv.

De fleste af os tror at vi kender os selv.

Men hvis du gjorde det fuldt ud, ville du altid føle at du lykkedes og føle sig succesrig og for hver gang du er havnet i en uhensigtsmæssig adfærd ville du fremover handle anderledes.

Fordi så var du 100% klar over hvordan du tidligere tankemæssigt, følelsesmæssigt og adfærdsmæssigt har reageret. Bevidst som ubevidst.

Men vi har alle noget som vi føler at vi kæmper med.

Noget, hvor følelserne tager over. Vreden, irritationen, frygten, usikkerheden eller magtesløsheden bringer os ned.

Man anslår at 85-90% af alle tanker, følelser og adfærd sker ubevidst.

Det er godt for at hjernen konserverer energi, som kan bruges på situationer der påkræver fuld opmærksomhed.

Problemet er, når disse indtil nu ubevidste tanker og følelser bremser os fra at have en adfærd, som vi ønsker.

Det gælder uanset om det du gerne vil ændre er din måde at tackle fx. en “svær” teenager, din chef, en besværlig medarbejder, dine egne overspringshandlinger eller en sportspræstation.

Det er først når du opdager med klarhed præcis hvad du tænker og føler og hvad dine vanemæssige og automatiske adfærd i givne situationer, at du kan ændre det.

Og så er vindermentalitet nem at finde

Vindermentalitet handler ikke om at vinde over andre – det handler om at overvinde dig selv. Om fokus, vedholdenhed og at nyde det.

Mange tror at vindermentalitet er noget der sker, når vi vinder.

Men det er omvendt. Vi vinder og føler os succesrige, når vi vælger et vinder mindset.

Det at udvikle dig og vinde er den konstante søgen efter at gøre det bedre.

At have fokus på det, der er vigtigt for dig.

Og når du indser, at du skal bare gøre det 1% bedre i morgen, bliver det:

1) meget nemmere at have vindermentalitet (overgå dig dig selv) og
2) du opdager hvor langt du virkelig kan komme, som du ikke tidligere troede muligt!

Fokuseret opmærksomhed

Evnen til at holde fokus på det, der er vigtigt i dette nu – evnen til at vide, hvor det er kritiks at du holder opmærksomhed.

Som vil gøre dig i stand til at præstere på et maksimalt præstationsniveau i alle situationer uden at blive distraheret og med fuldstændig mental klarhed og lethed. Nogle kalder dette at være “in the zone”.

Nedbring stressniveauet i kroppen

Evnen til at håndtere pres  – og dermed situationer der er mere stress-fyldte end andre – i det øjeblik en opgave udføres, på trods af tvivl, frygt eller angst. Eller i det mindste uden at lade sig afskrække af frygt og angst og præstere uanset.

En mester i stressoptimering ved, hvordan man bruger et ekstremt stressende miljø til at fokusere og præstere bedre.

Mental styrke er u-undværligt for at bringe dit interne stress-niveau ned.

Og det kan vi bruge i situationer, der kan føles presserende i både privatliv, job og sport.

Dit mantra: Fejl er godt

Forestil dig at du er fantastisk til at positivt udnytte en manglende evne til at skabe de resultater, som du satte sig for at opnå.

Og at du har en stærk vane med at udvinde værdi og læring fra den manglende “præstation” og at bruge den ind i den næste præstation for at fortsætte med at stige til næste niveau.

Du kan godt se, at det kan bruges både når du skal fx. præsentere en ny strategi over for en bestyrelse, stå på en scene og holde foredrag og i forbindelse med fx. svær kommunikaiton på hjemmefronten, ikke?

For tænk over det: hvad lærer du mest af: fejl eller succes?

Skub og udvid dine grænser for talent

Evnen til at mærke ubehaget ved det nye, næste niveau du er ved at bevæge dig op på og alligevel udføre. Det kaldes også at træde ud af din comfortzone.

Det korte af det lange er, at når du træner mental styrke bliver du bedre og bedre til at træde ud af din comfortzone og du vil samtidig opleve øjeblikkelig begejstring fordi du gør det og kan mærke hvordan du overgår dig selv.

Forberedelse

En god plan  – og evnen til at vide at vi aldrig kan forudse alt – gør dig godt forberedt. På det uforudsete. Forestil dig, at du altid er helt klar til at forblive rolig og eksekvere uanset situationen.

 Selv hvor du potentielt tidligere har oplevet skuffelse, fiasko eller tab.

Ganske enkelt fordi du har trænet den rette mentale styrke, der bl.a. gør at du ved, at enhver situation du måtte komme ud i, indeholder potentiale for dig.

I hvilke områder af dit liv kan du have glæde af at udvikle mental styrke?

Uden du ved det, mentaltræner du hver dag – ja hvert minut. Alene af den årsag at du tænker og føler.

Alle tanker, alle følelser, sanser og adfærd er styret af din hjerne.

Mentaltræning er at gøre dig selv bevidst om HVAD du tænker og føler og hvilke overbevisninger du har om dig selv.

Mental styrke er at blive bevidst om dine automatreaktioner, og i hvilken grad de enten gavner eller begrænser dig i at nå det du ønsker.

Derfor er mentaltræning metoden, der får dig til at opdage, at du er i stand til at overgå dine egne forestillinger hvad der er muligt for dig.

Mental styrke er altså en bevidsthedsproces, der gør dig i stand til i højere grad at gøre og skabe de ting her i livet der giver mening, og fylder det med det, der er vigtigt og skønt for dig.

Mentaltræning er vejen, der giver dig mere mental styrke.

Man skønner at vi kun bruger ca. 10% af vores mentale kapacitet. Hvad mon der sker, hvis du udvider din mentale kapacitet med blot 1% eller blot 0,1%? Hvad ville du så være i stand til at opnå og glæde dig over her i livet?

Formlen på performance*:

Performance = potentiale – minus forstyrrelser

Med andre ord: for at performe bedre kan du skrue på 2 ting: maksimere potentiale eller minimere “forstyrrelser”.

Det skal forstås primært de indre, tanke- og følelsesmæssige forstyrrelser. For selvom der kan være ydre forstyrrende elementer i en præstation (som fx. andre mennesker, vejret o.s.v.), vil de kun være forstyrrelser når vi mentalt tillader det.

Andre indre forstyrrelser som vi mennekser oplever er typisk tvivl på egne evner, selvkritik, bekymringer og frygten for at fejle – måske mere end vi vil indrømme.

Siden 2006 har jeg hjulpet mange tusinde mennesker med at skabe mere succes og optimere deres præstationer og det jeg opdager gang på gang er, at alle har et potentiale som overgår deres egne forestillinger og som blot venter på at blive udløst.

Gennem mange års erfaring med at hjælpe andre med at finde deres indre ressourcer og styrker for at realisere et uforløst potentiale.

Ved forske i og afprøve teknikker og metoder i mit eget liv, kender jeg i dag den enorme betydning af at udvikle mental styrke. Og jeg kan hjælpe dig med at præstere ekstraordinært – også under pres.

Vil du lære om mentale vinderstrategier?

Se denne masterclass med 3 geniale neuro-strategier, der skaber ekstraordinære resultater 🏆

Leadership Performance Coach Christiane Meulengracht

En personlig potentiale samtale

Få 30 minutter om din situation, dine muligheder og hvordan du kan accelerere din karriere, din indtjening og vende vanskeligheder og modgang til vinding med NeuroForandringTM

Scroll to Top